Rahoitusneuvontaa ammattitaidolla

Kymen Rahoitusneuvonta Oy on velkajärjestelyasioihin erikoistunut toimisto Kouvolassa.

Yritys hoitaa ammattitaidolla ja yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat, hakemukset, maksuohjelmat, muutokset ja lisäsuorituslaskelmat.

 

8255696_m.jpg

Ajankohtaista 1.1.2018

Velkajärjestelyssä olevalla henkilöllä on velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista. 1.1.2018 lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena oleva rahamäärä on 1 975 euroa.

 

Velkajärjestelylain uudistus 1.1.2015 

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn on helpotettu. Ammatin- ja elinkeinonharjoittajien velat voidaan tietyin edellytyksin järjestellä yksityishenkilön  velkajärjestelyssä. Uudistuksen myötä yrittäjien omistusasunnon suoja on parantunut.

Ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn on helpotettu ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin.

Lisäsuoritusvelvollisuuden vuosikohtaista rajaa on nostettu. Velallisia kannustetaan tulonhankintaan korottamalla osuutta, jonka velallinen saa pitää itsellään hankkiessaan lisätuloja velkajärjestelyn aikana.

Lakiin on otettu säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä.