Lomakkeet

Oheisesta lomakkeesta selviää mitä tietoja velkajärjestelyn hakemiseen tarvitaan.

Icon Hakemuksen liitteet

 

  

Ohjeita velkajärjestelyn hakijalle

Kun toimeksiantovaltakirja on annettu hakemuksen laatijalle

  • Hanki sovitut asiakirjat, kuitit, sopimukset, verotuspäätökset 
  • Kertaa mielessäsi aikaisemmat tapahtumat, kirjoita velkaantumishistoria
  • Oletko antanut takauksia
  • Onko sinulla velkoja, jotka ovat jääneet unohduksiin
  • Omaisuuserät, osuudet kuolinpesissä
  • Maksa velkojasi normaalisti, elantomenot etusijalla

 

kyna_430px.jpg
19469909_m.jpg